PDO_MYSQL DSN

(PECL PDO_MYSQL >= 0.1.0)

PDO_MYSQL DSNMySQL veritabanı bağlantısı

Açıklama

PDO_MYSQL Veri Kaynağı Adı (DSN) şu öğelerden oluşur:

DSN öneki

DSN öneki mysql: dizgesidir.

host

Veritabanı sunucusunu barındıran konağın ismi.

port

Veritabanı sunucusunun dinlediği portun numarası.

dbname

Veritabanının ismi.

unix_socket

MySQL Unix soketi (host veya port ile kullanılmamalıdır).

Örnekler

Örnek 1 - PDO_MYSQL DSN örnekleri

Aşağıdaki örnekte MySQL veritabanlarına bağlanmak için PDO_MYSQL DSN kullanımı gösterilmiştir:

mysql:host=localhost;dbname=testdb
Daha ayrıntılı bir örnek:
mysql:host=localhost;port=3307;dbname=testdb
mysql:unix_socket=/tmp/mysql.sock;dbname=testdb