MySQL (PDO_MYSQL) İşlevleri

Giriş

PDO_MYSQL, PHP Veri Nesneleri Arayüzünün (PDO) MySQL 3.x, 4.x ve 5.x veritabanlarına erişimini mümkün kılmak için gerçeklenmiş bir sürücüdür.

PDO_MYSQL eklentisi, MySQL'in 4.1 ve üstü sürümlerinde bulunan yerleşik hazır deyim desteğinden de yararlanır. MySQL'in daha eski istemci kütüphanelerini kullanıyorsanız PDO bu desteği sizin için kendisi sağlayacaktır.

Uyarı

Dikkat: Bazı MySQL tablo türleri (saklama motorları) toplu hareketleri desteklemez. Bir veritabanını kodlarken toplu hareketleri desteklemeyen bir tablo türünü kullanıyorsanız MySQL toplu hareketi başarıyla ilklendirmiş gibi yapar. Ayrıca, DDL sorguları, bekleyen toplu hareketlerin örtük olarak yerine getirilmesine de sebep olur.

Öntanımlı Sabitler

Bu sabitler bu sürücü tarafından tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir. Ek olarak, bu sürücüye özgü sabitler sadece bu sürücüyü kullanıyorsanız kullanılmalıdır. Sürücüye özgü özniteliklerin postgres sürücüsü ile kullanılması beklenmedik davranışlara yol açabilir. Eğer kodunuz çok sayıda sürücüye karşı çalışıyorsa sürücüyü sınayacak PDO::ATTR_DRIVER_NAME özniteliğini sağlamak için PDO::getAttribute() kullanılabilir.

PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY (integer)
Bu özniteliğe bir PDOStatement nesnesinde TRUE atanırsa MySQL sürücüsü MySQL arayüzünün tamponlu sürümlerini kullanır. Taşınabilir bir kod yazıyorsanız bunu yapmak yerine PDOStatement::fetchAll() yöntemini kullanın.

Örnek 1 - Sorguların tamponlanmasına zorlamak

<?php
if ($db->getAttribute(PDO::ATTR_DRIVER_NAME) == 'mysql') {
    
$stmt $db->prepare('select * from foo',
        array(
PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY => true));
} else {
    die(
"Bu uygulama sadece MySQL ile çalışır; " .
        
"yerine \$stmt->fetchAll() kullanılmalıydı");
}
?>

PDO::MYSQL_ATTR_LOCAL_INFILE (integer)

LOAD LOCAL INFILE etkin olur.

PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND (integer)

MySQL sunucusuna bağlanırken çalıştırılacak komut. Yeniden bağlantı sırasında özdevinimli olarak bu komut çalıştırılır.

PDO::MYSQL_ATTR_READ_DEFAULT_FILE (integer)

Seçenekler my.cnf yerine burada belirtilen dosyadan okunur.

PDO::MYSQL_ATTR_READ_DEFAULT_GROUP (integer)

Seçenekler my.cnf dosyasında belirtilen gruptan veya MYSQL_READ_DEFAULT_FILE ile belirtilen dosyadan okunur.

PDO::MYSQL_ATTR_MAX_BUFFER_SIZE (integer)

Azami tampon büyüklüğü; 1 MiB öntanımlıdır.

PDO::MYSQL_ATTR_DIRECT_QUERY (integer)

Hazır deyimler kullanılmaz, sorgular doğrudan çalıştırılır.

İçindekiler