PostgreSQL (PDO_PGSQL) İşlevleri

Giriş

PDO_PGSQL, PHP Veri Nesneleri Arayüzünün (PDO) PostgreSQL veritabanlarına PHP'den erişimi mümkün kılmak için gerçeklenmiş bir sürücüdür.

Özkaynak Türleri

Bu eklentinin PDO::pgsqlLOBOpen() tarafından döndürülen bir akım özkaynağı vardır.

Kurulum

Use --with-pdo-pgsql[=DIR] to install the PDO PostgreSQL extension, where the optional [=DIR] is the PostgreSQL base install directory, or the path to pg_config.

$ ./configure --with-pdo-pgsql

İçindekiler