SQLite (PDO_SQLITE) İşlevleri

Giriş

PDO_SQLITE, PHP Veri Nesneleri Arayüzünün (PDO) SQLite 3 veritabanlarına erişimini mümkün kılmak için gerçeklenmiş bir sürücüdür.

PHP 5.1'de, SQLite eklentisi teknik olarak PDO_SQLITE sürücüsünün bir parçası olmamakla beraber benzer bir davranışla SQLite 2 veritabanlarına da bir sürücü sağlar. SQLite 2'nin PDO sürücüsü öncelikle, eski SQLite 2 veritabanı dosyalarını SQLite 3 sürücüyü daha hızlı ve daha verimli kullanan bir uygulamaya aktarmayı kolaşlaştırır. Neticede, SQLite 2 sürücüsü SQLite 3 sürücüsü kadar özellik zengini değildir.

Bilginize:

PDO_SQLITE dizgelerin akımlardan ayrı olarak PDO::PARAM_LOB ile birlikte kullanımını mümkün kılar.

Kurulum

The PDO_SQLITE PDO driver is enabled by default. To disable, --without-pdo-sqlite[=DIR] may be used, where the optional [=DIR] is the sqlite base install directory. As of PHP 7.4.0 » libsqlite ≥ 3.5.0 is required. Formerly, the bundled libsqlite could have been used instead, and was the default, if [=DIR] has been omitted.

İçindekiler