$_POST

$HTTP_POST_VARS [kullanımdan kalktı]

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

$_POST -- $HTTP_POST_VARS [kullanımdan kalktı]HTTP POST değişkenleri

Açıklama

İstekte HTTP Content-Type olarak multipart/form-data veya application/x-www-form-urlencoded kullanıldığında HTTP POST yöntemi kullanılarak geçerli betiğe aktarılan ilşkisel değişken dizisi.

$HTTP_POST_VARS aynı başlangıç bilgisini içerir, fakat bir süper küresel değildir. ($HTTP_POST_VARS ve $_POST farklı değişkenlerdir ve PHP de bu şekilde ele alır.)

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.1.0 $_POST ortaya çıkmış ve $HTTP_POST_VARS kullanımdan kaldırılmıştır.

Örnekler

Örnek 1 - $_POST örneği

<?php
echo 'Merhaba ' htmlspecialchars($_POST["isim"]) . '!';
?>

Kullanıcının POST ile isim=Gizem gönderdiği varsayılarak

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Merhaba Gizem!

Notlar

Bilginize:

Bu bir süper küreseldir. Yani bir betiğin her yerinde geçerlidir. Değişkene işlevler ve yöntemlerin içinden erişmek için global $değişken; deyimine gerek yoktur.