$_GET

$HTTP_GET_VARS [kullanımdan kalktı]

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

$_GET -- $HTTP_GET_VARS [kullanımdan kalktı]HTTP GET değişkenleri

Açıklama

URL değiştirgeleri (başka bir deyişle, sorgu dizesi) üzerinden geçerli betiğe aktarılan değişkenlerden oluşan bir ilişkisel dizi. Dizinin yalnızca GET isteklerinden değil, bir sorgu dizesindeki tüm isteklerden oluşturulduğunu unutmayın.

$HTTP_GET_VARS aynı başlangıç bilgisini içerir, fakat bir süper küresel değildir. ($HTTP_GET_VARS ve $_GET farklı değişkenlerdir ve PHP de bu şekilde ele alır.)

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.1.0 $_GET ortaya çıkmış ve $HTTP_GET_VARS kullanımdan kaldırılmıştır.

Örnekler

Örnek 1 - $_GET örneği

<?php
echo 'Merhaba ' htmlspecialchars($_GET["isim"]) . '!';
?>

Kullanıcının http://example.com/?isim=Elif adresini çağırdığı varsayılarak

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Merhaba Elif!

Notlar

Bilginize:

Bu bir süper küreseldir. Yani bir betiğin her yerinde geçerlidir. Değişkene işlevler ve yöntemlerin içinden erişmek için global $değişken; deyimine gerek yoktur.

Bilginize:

GET değişkenleri urldecode() üzerinden aktarılır.