Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

SID (string)
Oturum ismini ve kimliğini "isim=kimlik" biçiminde veya oturum kimliğinin bir oturum çerezinde saklanması durumunda boş bir dizge içeren sabit. Bu kimlik session_id() tarafından döndürülen kimliktir.