SplDoublyLinkedList::rewind

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplDoublyLinkedList::rewindRewind iterator back to the start

Açıklama

public SplDoublyLinkedList::rewind ( void ) : void

This rewinds the iterator to the beginning.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.