SplDoublyLinkedList::serialize

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

SplDoublyLinkedList::serializeSerializes the storage

Açıklama

public SplDoublyLinkedList::serialize ( void ) : string

Serializes the storage.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

The serialized string.

Ayrıca Bakınız