SplDoublyLinkedList::unserialize

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

SplDoublyLinkedList::unserializeUnserializes the storage

Açıklama

public SplDoublyLinkedList::unserialize ( string $serialized ) : void

Unserializes the storage, from SplDoublyLinkedList::serialize().

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

serialized

The serialized string.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız