SplFileInfo::isDir

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::isDirTells if the file is a directory

Açıklama

public SplFileInfo::isDir ( void ) : bool

This method can be used to determine if the file is a directory.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns TRUE if a directory, FALSE otherwise.

Örnekler

Örnek 1 SplFileInfo::isDir() example

<?php
$d 
= new SplFileInfo(dirname(__FILE__));
var_dump($d->isDir());

$d = new SplFileInfo(__FILE__);
var_dump($d->isDir());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

bool(true)
bool(false)