SplFileInfo::isExecutable

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::isExecutableTells if the file is executable

Açıklama

public SplFileInfo::isExecutable ( void ) : bool

Checks if the file is executable.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns TRUE if executable, FALSE otherwise.

Örnekler

Örnek 1 SplFileInfo::isExecutable() example

<?php
$info 
= new SplFileInfo('/usr/bin/php');
var_dump($info->isExecutable()); 

$info = new SplFileInfo('/usr/bin');
var_dump($info->isExecutable());

$info = new SplFileInfo('foo');
var_dump($info->isExecutable());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

bool(true)
bool(true)
bool(false)