SplFileInfo::isFile

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::isFileTells if the object references a regular file

Açıklama

public SplFileInfo::isFile ( void ) : bool

Checks if the file referenced by this SplFileInfo object exists and is a regular file.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns TRUE if the file exists and is a regular file (not a link), FALSE otherwise.

Örnekler

Örnek 1 SplFileInfo::isFile() example

<?php
$info 
= new SplFileInfo(__FILE__);
var_dump($info->isFile());

$info = new SplFileInfo(dirname(__FILE__));
var_dump($info->isFile());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

bool(true)
bool(false)