SplObjectStorage::getInfo

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplObjectStorage::getInfoReturns the data associated with the current iterator entry

Açıklama

public SplObjectStorage::getInfo ( void ) : mixed

Returns the data, or info, associated with the object pointed by the current iterator position.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

The data associated with the current iterator position.

Örnekler

Örnek 1 SplObjectStorage::getInfo() example

<?php
$s 
= new SplObjectStorage();

$o1 = new StdClass;
$o2 = new StdClass;

$s->attach($o1"d1");
$s->attach($o2"d2");

$s->rewind();
while(
$s->valid()) {
    
$index  $s->key();
    
$object $s->current(); // similar to current($s)
    
$data   $s->getInfo();

    
var_dump($object);
    
var_dump($data);
    
$s->next();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

object(stdClass)#2 (0) {
}
string(2) "d1"
object(stdClass)#3 (0) {
}
string(2) "d2"

Ayrıca Bakınız