SWFButton::setAction

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFButton::setActionSets the action

Açıklama

SWFButton::setAction ( SWFAction $action ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Sets the action to be performed when the button is clicked.

This is a shortcut for SWFButton::addAction() called with the SWFBUTTON_MOUSEUP flag.

Değiştirgeler

action

An SWFAction, returned by SWFAction::__construct().

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız