SWFButton::setDown

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFButton::setDownAlias for addShape(shape, SWFBUTTON_DOWN)

Açıklama

SWFButton::setDown ( SWFShape $shape ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swfbutton::setdown() alias for addShape(shape, SWFBUTTON_DOWN).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız