SWFButton::setHit

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFButton::setHitAlias for addShape(shape, SWFBUTTON_HIT)

Açıklama

SWFButton::setHit ( SWFShape $shape ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swfbutton::sethit() alias for addShape(shape, SWFBUTTON_HIT).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız