SWFDisplayItem::skewXTo

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFDisplayItem::skewXToSets the X-skew

Açıklama

SWFDisplayItem::skewXTo ( float $degrees ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swfdisplayitem::skewxto() sets the x-skew to degrees. For degrees is 1.0, it means a 45-degree forward slant. More is more forward, less is more backward.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie::add().

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız