SWFDisplayItem::skewY

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFDisplayItem::skewYSets the Y-skew

Açıklama

SWFDisplayItem::skewY ( float $ddegrees ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swfdisplayitem::skewy() adds ddegrees to current y-skew.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie::add().

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız