SWFSprite::remove

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFSprite::removeRemoves an object to a sprite

Açıklama

SWFSprite::remove ( object $object ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swfsprite::remove() remove a swfshape(), a swfbutton(), a swftext(), a swfaction() or a swfsprite() object from the sprite.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.