SWFSprite::setFrames

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFSprite::setFramesSets the total number of frames in the animation

Açıklama

SWFSprite::setFrames ( int $number ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swfsprite::setframes() sets the total number of frames in the animation to numberofframes.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.