SWFSprite::stopSound

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFSprite::stopSound

Açıklama

SWFSprite::stopSound ( SWFSound $sount ) : void
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız