SWFSprite::startSound

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFSprite::startSound

Açıklama

SWFSprite::startSound ( SWFSound $sount ) : SWFSoundInstance
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Ayrıca Bakınız