SWFText::getWidth

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFText::getWidthComputes string's width

Açıklama

SWFText::getWidth ( string $string ) : float
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Returns the rendered width of the string at the text object's current font, scale, and spacing settings.

Ayrıca Bakınız