SWFText::moveTo

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFText::moveToMoves the pen

Açıklama

SWFText::moveTo ( float $x , float $y ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftext::moveto() moves the pen (or cursor, if that makes more sense) to (x,y) in text object's coordinate space. If either is zero, though, value in that dimension stays the same. Annoying, should be fixed.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.