SWFText::setColor

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFText::setColorSets the current text color

Açıklama

SWFText::setColor ( int $red , int $green , int $blue [, int $a = 255 ] ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Changes the current text color.

Değiştirgeler

These parameters are integers between 0 and 255 or hexadecimals between 0x00 and 0xFF:

red

Value of red component

green

Value of green component

blue

Value of blue component

a

Value of alpha component

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.