SWFTextField::align

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::alignSets the text field alignment

Açıklama

SWFTextField::align ( int $alignement ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftextfield::align() sets the text field alignment to alignement. Valid values for alignement are : SWFTEXTFIELD_ALIGN_LEFT, SWFTEXTFIELD_ALIGN_RIGHT, SWFTEXTFIELD_ALIGN_CENTER and SWFTEXTFIELD_ALIGN_JUSTIFY.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.