SWFTextField::addString

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::addStringConcatenates the given string to the text field

Açıklama

SWFTextField::addString ( string $string ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftextfield::setname() concatenates the string string to the text field.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.