SWFTextField::setColor

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::setColorSets the color of the text field

Açıklama

SWFTextField::setColor ( int $red , int $green , int $blue [, int $a = 255 ] ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftextfield::setcolor() sets the color of the text field. Default is fully opaque black. Color is represented using RGB system.

Değiştirgeler

These parameters are integers between 0 and 255 or hexadecimals between 0x00 and 0xFF:

red

Value of red component

green

Value of green component

blue

Value of blue component

a

Value of alpha component

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.