SWFTextField::setFont

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::setFontSets the text field font

Açıklama

SWFTextField::setFont ( SWFFont $font ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftextfield::setfont() sets the text field font to the [browser-defined?] font font.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.