SWFTextField::setIndentation

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::setIndentationSets the indentation of the first line

Açıklama

SWFTextField::setIndentation ( float $width ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftextfield::setindentation() sets the indentation of the first line in the text field, to width.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.