SWFTextField::setHeight

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::setHeightSets the font height of this text field font

Açıklama

SWFTextField::setHeight ( float $height ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftextfield::setheight() sets the font height of this text field font to the given height height. Default is 240.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.