Unix Alanı: Unix ve UDG

unix:// ve (PHP 5'ten beri) udg://.

  • unix:///tmp/mysock
  • udg:///tmp/mysock

unix:// aktarımı Unix alanında bir soket akımı bağlantısına erişim sağlar. udg:// ise aynı sokete UDP protokolü kullanılarak erişim sağlar.

Unix alanı soketleri, Genel Ağ soketlerinin tersine bir port numarası gerektirmezler. Bu durumda fsockopen() işlevinin portnum değiştirgesine 0 atanmalıdır.