Genel Ağ Alanı: TCP, UDP, SSL ve TLS

PHP 4, PHP 5. ssl:// ve tls:// PHP 4.3.0'dan beri, sslv2:// ve sslv3:// ise PHP 5.0.2'den beri desteklenmektedir.

Bilginize: Hiçbir aktarım belirtilmezse tcp:// öntanımlıdır.

 • 127.0.0.1
 • fe80::1
 • mesela.dom
 • tcp://127.0.0.1
 • tcp://fe80::1
 • tcp://mesela.dom
 • udp://mesela.dom
 • ssl://mesela.dom
 • sslv2://mesela.dom
 • sslv3://mesela.dom
 • tls://mesela.dom

Genel Ağ Alanının soketleri bir hedef adrese ek olara bir port numarası gerektirirler. fsockopen() işlevi için bu ikinci bir değiştirge ile belirtilir, dolayısıyla port numarasının IP adresiyle birlikte bir aktarım URLsi olarak biçimlenmesine gerek kalmaz. stream_socket_client() ve ilgili diğer işlevler için ise geleneksel URL gösterimi kullanılır, yani port numarası aktarım URL'sinin sonuna iki nokta imi ile eklemlenir.

 • tcp://127.0.0.1:80
 • tcp://[fe80::1]:80
 • tcp://mesela.dom:80

Bilginize: Port numaralı IPv6 adresleri
Dikkat ederseniz, yukarıdaki örneklerden ikincisinde IPv6 adresi köşeli ayraçlarını arasına alınmıştır ([fe80::1]). Bunun sebebi IPv6 adresin iki noktalı ayraçlarının, port numarasını eklemleyen iki nokta iminden ayırd edilmesini sağlamaktır.

ssl:// ve tls:// aktarımları (sadece PHP openssl desteği ile derlenmişse vardırlar) tcp:// aktarımının SSL şifrelemeli uzantılarıdır. OpenSSL desteği PHP 4.3.0 sürümünden beri PHP içinde duruk olarak derlenmekte ise de PHP 5.0.0'dan itibaren duruk olarak derlenebildiği gibi modül olarak da derlenebilmektedir.

ssl:// aktarımı, uzak konağın yetenek ve tercihlerine bağlı olarak SSL V2 veya SSL V3 bağlantısı kurmaya çalışacaktır. SSL V2 veya SSL V3 bağlantı istekleri sslv2:// ve sslv3:// biçeminde açıkça belirtilebilir.