Özkaynak Türleri

Zip modülünde kullanılan iki özkaynak türü vardır. İlki, Zip arşivi için Zip dizini, ikincisi ise arşiv girdileri için Zip Girdisi'dir.