Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

ZipArchive, sınıf sabitleri kullanır. Üç çeşit sabit vardır: Seçenekler (FL_ önekli), hatalar (ER_ önekli) ve kipler (öneksiz).

ZipArchive::CREATE (integer)
Bir arşiv yoksa oluşturur.
ZipArchive::OVERWRITE (integer)
Daima yeni bir arşiv başlatır. Bir dosya varsa, bu kip dosyanın üzerine yazacaktır.
ZipArchive::EXCL (integer)
Arşiv mevcutsa hata verir.
ZipArchive::CHECKCONS (integer)
Arşiv üzerinde ek tutarlılık sınamaları yapar; sınamalar başarısız olursa hata verir.
ZipArchive::FL_NOCASE (integer)
İsim aramasında harf büyüklüğü dikkate alınmaz.
ZipArchive::FL_NODIR (integer)
Dizin bileşeni yok sayılır.
ZipArchive::FL_COMPRESSED (integer)
Sıkıştırılmış veri okunur.
ZipArchive::FL_UNCHANGED (integer)
Özgün veri kullanılır, değişiklikler dikkate alınmaz.
ZipArchive::FL_ENC_GUESS (integer)
Dizge kodlaması tahnin edilir (öntanımlıdır). PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_RAW (integer)
Değiştirilmemiş dizge döner. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_STRICT (integer)
Kesinlikle belirtime uyulur. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_UTF_8 (integer)
Dizge UTF-8 kodludur. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_CP437 (integer)
Dizge CP437 kodludur. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::CM_DEFAULT (integer)
Sıkıştırmak veya saklamaktan daha iyisi.
ZipArchive::CM_STORE (integer)
Sıkıştırmasız.
ZipArchive::CM_SHRINK (integer)
Sıkıştırmalı.
ZipArchive::CM_REDUCE_1 (integer)
1 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_REDUCE_2 (integer)
2 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_REDUCE_3 (integer)
3 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_REDUCE_4 (integer)
4 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_IMPLODE (integer)
Implode biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_DEFLATE (integer)
Deflate biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_DEFLATE64 (integer)
Deflate64 biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_PKWARE_IMPLODE (integer)
PKWARE implode biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_BZIP2 (integer)
BZIP2 algoritmasıyla sıkıştırılmış.
ZipArchive::ER_OK (integer)
Hata yok.
ZipArchive::ER_MULTIDISK (integer)
Çok diskli zip arşivleri desteklenmiyor.
ZipArchive::ER_RENAME (integer)
Geçici dosyanın ismi değiştirilemedi.
ZipArchive::ER_CLOSE (integer)
Zip arşivi kapatılamadı.
ZipArchive::ER_SEEK (integer)
Konumlama hatası.
ZipArchive::ER_READ (integer)
Okuma hatası.
ZipArchive::ER_WRITE (integer)
Yazma hatası.
ZipArchive::ER_CRC (integer)
CRC hatası
ZipArchive::ER_ZIPCLOSED (integer)
İçerilen zip arşivi kapalı.
ZipArchive::ER_NOENT (integer)
Böyle bir dosya yok.
ZipArchive::ER_EXISTS (integer)
Dosya zaten var.
ZipArchive::ER_OPEN (integer)
Dosya açılamadı.
ZipArchive::ER_TMPOPEN (integer)
Geçici dosya oluşturulamadı.
ZipArchive::ER_ZLIB (integer)
Zlib hatası.
ZipArchive::ER_MEMORY (integer)
Bellek ayırmada başarısızlık.
ZipArchive::ER_CHANGED (string)
Girdi değişmiş.
ZipArchive::ER_COMPNOTSUPP (integer)
Sıkıştırma yöntemi desteklenmiyor.
ZipArchive::ER_EOF (integer)
Dosya sonu eksik.
ZipArchive::ER_INVAL (integer)
Geçersiz değiştirge.
ZipArchive::ER_NOZIP (integer)
Bir zip arşivi değil.
ZipArchive::ER_INTERNAL (integer)
Dahili hata.
ZipArchive::ER_INCONS (integer)
Zip arşivi tutarsız.
ZipArchive::ER_REMOVE (integer)
Dosya silinemedi.
ZipArchive::ER_DELETED (integer)
Girdi silinmiş.
ZipArchive::EM_NONE (integer)
Şifreleme yok, PHP 7.2.0'dan beri, PECL zip 1.14.0
ZipArchive::EM_AES_128 (integer)
AES 128 şifreleme, PHP 7.2.0'dan beri, PECL zip 1.14.0
ZipArchive::EM_AES_192 (integer)
AES 1192 şifreleme, PHP 7.2.0'dan beri, PECL zip 1.14.0
ZipArchive::EM_AES_256 (integer)
AES 256 şifreleme, PHP 7.2.0'dan beri, PECL zip 1.14.0
Harici Öznitelikler için İşletim Sistemi Sabitleri
ZipArchive::OPSYS_DOS (integer)
ZipArchive::OPSYS_AMIGA (integer)
ZipArchive::OPSYS_OPENVMS (integer)
ZipArchive::OPSYS_UNIX (integer)
ZipArchive::OPSYS_VM_CMS (integer)
ZipArchive::OPSYS_ATARI_ST (integer)
ZipArchive::OPSYS_OS_2 (integer)
ZipArchive::OPSYS_MACINTOSH (integer)
ZipArchive::OPSYS_Z_SYSTEM (integer)
ZipArchive::OPSYS_CPM (integer)
ZipArchive::OPSYS_WINDOWS_NTFS (integer)
ZipArchive::OPSYS_MVS (integer)
ZipArchive::OPSYS_VSE (integer)
ZipArchive::OPSYS_ACORN_RISC (integer)
ZipArchive::OPSYS_VFAT (integer)
ZipArchive::OPSYS_ALTERNATE_MVS (integer)
ZipArchive::OPSYS_BEOS (integer)
ZipArchive::OPSYS_TANDEM (integer)
ZipArchive::OPSYS_OS_400 (integer)
ZipArchive::OPSYS_OS_X (integer)
ZipArchive::OPSYS_DEFAULT (integer)
PHP 5.6.0'dan beri, PECL zip 1.12.4