DateTime::setDate

date_date_set

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

DateTime::setDate -- date_date_setSets the date

Descrierea

Stil obiect-orientat

public DateTime::setDate ( int $year , int $month , int $day ) : DateTime

Stil procedural

date_date_set ( DateTime $object , int $year , int $month , int $day ) : DateTime

Resets the current date of the DateTime object to a different date.

Parametri

object

Doar stilul procedural: Un obiect DateTime întors de date_create(). Funcția modifică acest obiect.

year

Year of the date.

month

Month of the date.

day

Day of the date.

Valorile întoarse

Întoarce obiectul DateTime pentru înlănțuirea metodelor sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.3.0A fost schimbată valoarea întoarsă în caz de succes din NULL în DateTime.

Exemple

Example #1 DateTime::setDate() example

Stil obiect-orientat

<?php
$date 
= new DateTime();
$date->setDate(200123);
echo 
$date->format('Y-m-d');
?>

Stil procedural

<?php
$date 
date_create();
date_date_set($date200123);
echo 
date_format($date'Y-m-d');
?>

Exemplele de mai sus vor afișa:

2001-02-03

Example #2 Values exceeding ranges are added to their parent values

<?php
$date 
= new DateTime();

$date->setDate(2001228);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";

$date->setDate(2001229);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";

$date->setDate(2001143);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

2001-02-28
2001-03-01
2002-02-03

A se vedea și