DateTime::setTime

date_time_set

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

DateTime::setTime -- date_time_setSets the time

Descrierea

Stil obiect-orientat

public DateTime::setTime ( int $hour , int $minute [, int $second = 0 [, int $microseconds = 0 ]] ) : DateTime

Stil procedural

date_time_set ( DateTime $object , int $hour , int $minute [, int $second = 0 [, int $microseconds = 0 ]] ) : DateTime

Resets the current time of the DateTime object to a different time.

Parametri

object

Doar stilul procedural: Un obiect DateTime întors de date_create(). Funcția modifică acest obiect.

hour

Hour of the time.

minute

Minute of the time.

second

Second of the time.

microseconds

Microsecond of the time.

Valorile întoarse

Întoarce obiectul DateTime pentru înlănțuirea metodelor sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
7.1.0 The microseconds parameter was added.
5.3.0A fost schimbată valoarea întoarsă în caz de succes din NULL în DateTime.

Exemple

Example #1 DateTime::setTime() example

Stil obiect-orientat

<?php
$date 
= new DateTime('2001-01-01');

$date->setTime(1455);
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";

$date->setTime(145524);
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";
?>

Stil procedural

<?php
$date 
date_create('2001-01-01');

date_time_set($date1455);
echo 
date_format($date'Y-m-d H:i:s') . "\n";

date_time_set($date145524);
echo 
date_format($date'Y-m-d H:i:s') . "\n";
?>

Exemplele de mai sus vor afișa ceva similar cu:

2001-01-01 14:55:00
2001-01-01 14:55:24

Example #2 Values exceeding ranges are added to their parent values

<?php
$date 
= new DateTime('2001-01-01');

$date->setTime(145524);
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";

$date->setTime(145565);
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";

$date->setTime(146524);
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";

$date->setTime(255524);
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

2001-01-01 14:55:24
2001-01-01 14:56:05
2001-01-01 15:05:24
2001-01-02 01:55:24

A se vedea și