DateTime::setISODate

date_isodate_set

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

DateTime::setISODate -- date_isodate_setSets the ISO date

Descrierea

Stil obiect-orientat

public DateTime::setISODate ( int $year , int $week [, int $day = 1 ] ) : DateTime

Stil procedural

date_isodate_set ( DateTime $object , int $year , int $week [, int $day = 1 ] ) : DateTime

Set a date according to the ISO 8601 standard - using weeks and day offsets rather than specific dates.

Parametri

object

Doar stilul procedural: Un obiect DateTime întors de date_create(). Funcția modifică acest obiect.

year

Year of the date.

week

Week of the date.

day

Offset from the first day of the week.

Valorile întoarse

Întoarce obiectul DateTime pentru înlănțuirea metodelor sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.3.0A fost schimbată valoarea întoarsă în caz de succes din NULL în DateTime.

Exemple

Example #1 DateTime::setISODate() example

Stil obiect-orientat

<?php
$date 
= new DateTime();

$date->setISODate(20082);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";

$date->setISODate(200827);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Stil procedural

<?php
$date 
date_create();

date_isodate_set($date20082);
echo 
date_format($date'Y-m-d') . "\n";

date_isodate_set($date200827);
echo 
date_format($date'Y-m-d') . "\n";
?>

Exemplele de mai sus vor afișa:

2008-01-07
2008-01-13

Example #2 Values exceeding ranges are added to their parent values

<?php
$date 
= new DateTime();

$date->setISODate(200827);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";

$date->setISODate(200828);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";

$date->setISODate(2008537);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

2008-01-13
2008-01-14
2009-01-04

Example #3 Finding the month a week is in

<?php
$date 
= new DateTime();
$date->setISODate(200814);
echo 
$date->format('n');
?>

Exemplele de mai sus vor afișa:

3

A se vedea și