floatval

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

floatvalObține valoarea float a unei variabile

Descrierea

floatval ( mixed $var ) : float

Obține valoarea float a var.

Parametri

var

Poate fi orice tip scalar. floatval() nu trebuie utilizat asupra obiectelor, deoarece aceasta va provoca o eroare de nivel E_NOTICE și va întoarce 1.

Valorile întoarse

Valoarea float a variabilei date. În cazul tablourilor vide va fi întors 0, iar în cazul tablourilor nevide va fi întors 1.

Șirurile de caractere cel mai probabil vor întoarce 0, cu toate că aceasta depinde de cele mai din stânga caractere ale string-ului. Aici se aplică regulile generale de float casting.

Exemple

Example #1 Exemplu floatval()

<?php
$var 
'122.34343The';
$float_value_of_var floatval($var);
echo 
$float_value_of_var// 122.34343
?>

Example #2 Exemplu floatval() cu cele mai din stânga caractere non-numerice

<?php
$var 
'The122.34343';
$float_value_of_var floatval($var);
echo 
$float_value_of_var// 0
?>

A se vedea și