imagecharup

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagecharupDraw a character vertically

Descrierea

imagecharup ( resource $image , int $font , int $x , int $y , string $c , int $color ) : bool

Draws the character c vertically at the specified coordinate on the given image.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

font

Poate fi 1, 2, 3, 4, 5 pentru font-urile încorporate cu codificarea latin2 (unde numerele mai mari corespund font-urilor mai mari) sau orice identificator de font al dumneavoastră, înregistrat cu imageloadfont().

x

x-coordinate of the start.

y

y-coordinate of the start.

c

The character to draw.

color

A color identifier created with imagecolorallocate().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 imagecharup() example

<?php

$im 
imagecreate(100100);

$string 'Note that the first letter is a N';

$bg imagecolorallocate($im255255255);
$black imagecolorallocate($im000);

// prints a black "Z" on a white background
imagecharup($im31010$string$black);

header('Content-type: image/png');
imagepng($im);

?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Output of example : imagecharup()

A se vedea și