imagecolorallocate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagecolorallocateAllocate a color for an image

Descrierea

imagecolorallocate ( resource $image , int $red , int $green , int $blue ) : int

Returns a color identifier representing the color composed of the given RGB components.

imagecolorallocate() must be called to create each color that is to be used in the image represented by image.

Notă:

The first call to imagecolorallocate() fills the background color in palette-based images - images created using imagecreate().

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

red

Valoarea componentei roșii.

green

Valoarea componentei verzi.

blue

Valoarea componentei albastre.

These parameters are integers between 0 and 255 or hexadecimals between 0x00 and 0xFF.

Valorile întoarse

A color identifier or FALSE if the allocation failed.

Avertizare

Această funcție poate întoarce valoarea Boolean FALSE, dar poate de asemenea întoarce o valoare non-Boolean care evaluează în FALSE. Vă rugăm să citiți secțiunea despre tipul Boolean pentru informații suplimentare. Utilizați operatorul === pentru a verifica valoarea întoarsă de această funcție.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.1.3 Returns FALSE if the allocation failed. Previously -1 was returned.

Exemple

Example #1 imagecolorallocate() example

<?php

$im 
imagecreate(100100);

// sets background to red
$background imagecolorallocate($im25500);

// sets some colors
$white imagecolorallocate($im255255255);
$black imagecolorallocate($im000);

// hexadecimal way
$white imagecolorallocate($im0xFF0xFF0xFF);
$black imagecolorallocate($im0x000x000x00);

?>

A se vedea și