imagepolygon

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagepolygonDraws a polygon

Descrierea

imagepolygon ( resource $image , array $points , int $num_points , int $color ) : bool

imagepolygon() creates a polygon in the given image.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

points

An array containing the polygon's vertices, e.g.:

points[0] = x0
points[1] = y0
points[2] = x1
points[3] = y1

num_points

Total number of points (vertices).

color

A color identifier created with imagecolorallocate().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 imagepolygon() example

<?php
// Create a blank image
$image imagecreatetruecolor(400300);

// Allocate a color for the polygon
$col_poly imagecolorallocate($image255255255);

// Draw the polygon
imagepolygon($image, array(
        
0,   0,
        
100200,
        
300200
    
),
    
3,
    
$col_poly);

// Output the picture to the browser
header('Content-type: image/png');

imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Output of example : imagepolygon()

A se vedea și