imagewbmp

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

imagewbmpAfișează imaginea în navigator sau în fișier

Descrierea

imagewbmp ( resource $image [, mixed $to = NULL [, int $foreground ]] ) : bool

imagewbmp() outputs or save a WBMP version of the given image.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

to

Calea unde va fi salvat fișierul. Dacă nu este stabilită sau este NULL, atunci fluxul imaginii va fi afișat direct.

foreground

You can set the foreground color with this parameter by setting an identifier obtained from imagecolorallocate(). The default foreground color is black.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Precauţie

However, if libgd fails to output the image, this function returns TRUE.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.4.0 Added support for passing a stream resource to to.

Exemple

Example #1 Outputting a WBMP image

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  'A Simple Text String'$text_color);

// Set the content type header - in this case image/vnd.wap.wbmp
// Hint: see image_type_to_mime_type() for content-types
header('Content-Type: image/vnd.wap.wbmp');

// Output the image
imagewbmp($im);

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

Example #2 Saving the WBMP image

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  'A Simple Text String'$text_color);

// Save the image
imagewbmp($im'simpletext.wbmp');

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

Example #3 Outputting the image with a different foreground

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  'A Simple Text String'$text_color);

// Set the content type header - in this case image/vnd.wap.wbmp
// Hint: see image_type_to_mime_type() for content-types
header('Content-Type: image/vnd.wap.wbmp');

// Set a replacement foreground color
$foreground_color imagecolorallocate($im25500);

imagewbmp($imNULL$foreground_color);

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

A se vedea și

  • image2wbmp() - Afișează imaginea în navigator sau în fișier
  • imagepng() - Output a PNG image to either the browser or a file
  • imagegif() - Afișează imaginea în navigator sau în fișier
  • imagejpeg() - Afișează imaginea în navigator sau în fișier
  • imagetypes() - Return the image types supported by this PHP build