variant_div

(PHP 5, PHP 7)

variant_divReturns the result from dividing two variants

Descrierea

variant_div ( mixed $left , mixed $right ) : variant

Divides left by right and returns the result.

Parametri

left

The left operand.

right

The right operand.

Notă:

Ca și în cazul tuturor funcțiilor aritmetice de variante, parametrii pentru această funcție pot fi sau de un tip PHP indigen (integer, string, floating point, boolean sau NULL), sau o instanță a claselor COM, VARIANT sau DOTNET. Tipurile PHP indigene vor fi convertite în variante utilizând aceleași reguli ca și cele din constructorul VARIANT clasei. De la obiectele COM și DOTNET se va lua valoarea proprietății lor implicite și va fi utilizată ca valoare a variantei.

Funcțiile aritmetice ale variantelor sunt niște învelișuri ale funcțiilor denumite similar în biblioteca COM; pentru informații suplimentare despre aceste funcții consultați biblioteca MSDN. Funcțiile PHP sunt denumite un pic diferit; spre exemplu, variant_add() din PHP corespunde cu VarAdd() în documentația MSDN.

Valorile întoarse

Variant Division Rules
If Then
Both expressions are of the string, date, character, boolean type Double is returned
One expression is a string type and the other a character Division and a double is returned
One expression is numeric and the other is a string Division and a double is returned.
Both expressions are numeric Division and a double is returned
Either expression is NULL NULL is returned
right is empty and left is anything but empty A com_exception with code DISP_E_DIVBYZERO is thrown
left is empty and right is anything but empty. 0 as type double is returned
Both expressions are empty A com_exception with code DISP_E_OVERFLOW is thrown

Erori/Excepții

Throws a com_exception on failure.

A se vedea și

  • variant_idiv() - Converts variants to integers and then returns the result from dividing them