variant_idiv

(PHP 5, PHP 7)

variant_idivConverts variants to integers and then returns the result from dividing them

Descrierea

variant_idiv ( mixed $left , mixed $right ) : variant

Converts left and right to integer values, and then performs integer division.

Parametri

left

The left operand.

right

The right operand.

Notă:

Ca și în cazul tuturor funcțiilor aritmetice de variante, parametrii pentru această funcție pot fi sau de un tip PHP indigen (integer, string, floating point, boolean sau NULL), sau o instanță a claselor COM, VARIANT sau DOTNET. Tipurile PHP indigene vor fi convertite în variante utilizând aceleași reguli ca și cele din constructorul VARIANT clasei. De la obiectele COM și DOTNET se va lua valoarea proprietății lor implicite și va fi utilizată ca valoare a variantei.

Funcțiile aritmetice ale variantelor sunt niște învelișuri ale funcțiilor denumite similar în biblioteca COM; pentru informații suplimentare despre aceste funcții consultați biblioteca MSDN. Funcțiile PHP sunt denumite un pic diferit; spre exemplu, variant_add() din PHP corespunde cu VarAdd() în documentația MSDN.

Valorile întoarse

Variant Integer Division Rules
If Then
Both expressions are of the string, date, character, boolean type Division and integer is returned
One expression is a string type and the other a character Division
One expression is numeric and the other is a string Division
Both expressions are numeric Division
Either expression is NULL NULL is returned
Both expressions are empty A com_exception with code DISP_E_DIVBYZERO is thrown

Erori/Excepții

Throws a com_exception on failure.

A se vedea și