APCUIterator::next

(PECL apcu >= 5.0.0)

APCUIterator::nextMove pointer to next item

Açıklama

public APCUIterator::next ( void ) : bool

Moves the iterator pointer to the next element.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız