APCUIterator::rewind

(PECL apcu >= 5.0.0)

APCUIterator::rewindRewinds iterator

Açıklama

public APCUIterator::rewind ( void ) : void

Rewinds back the iterator to the first element.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız