APCUIterator::valid

(PECL apcu >= 5.0.0)

APCUIterator::validChecks if current position is valid

Açıklama

public APCUIterator::valid ( void ) : bool

Checks if the current iterator position is valid.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns TRUE if the current iterator position is valid, otherwise FALSE.

Ayrıca Bakınız