Iterator::valid

(PHP 5, PHP 7)

Iterator::validO anki konum geçerli mi diye bakar

Açıklama

abstract public Iterator::valid ( void ) : bool

Bu yöntem o anki konumun geçerli olup olmadığını sınamak için Iterator::rewind() ve Iterator::next() yöntemlerinden sonra çağrılır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Dönüş değeri boolean türüne dönüştürüldükten sonra döndürülür. Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.